Avārijas dienesta tālrunis: +371 67512322

Remonts

Frauenfeld_Elevator_motor

Tehniskā apkalpošana nevar par 100% garantēt liftu detaļu un mehānismu darbspēju. Dažreiz notiek to atteice un nākas veikt piespiedu remontu.

Atjaunošana, detaļu un mezglu pilnveidošana, nodrošinot jaunu, kvalitatīvu tehnisko līmeni saglabājot esošos parametrus: celtspēju, ātrumu. Mūsu kompānija nodrošina iekārtas piegādi liftu remontam, kā arī veic visus turpmākas ekspluatācijas darbus.
Teorētiski liftu remontu var iedalīt divās kategorijās:

Kārtējais remonts (tehniskā apkalpošana)
Tā ir lifta tehniskā stāvokļa apskate, ja tiek atklāti nenozīmīgie traucējumi, un to momentāna novēršana.

Lifta kapitālremonts

Lifta pilnas darbspējas atjaunošana, daļēji vai pilnīgi nomainot liftu iekārtu komponentus. Kapitālremonts var būt sīks, vidējais un liels.

– Sīks remonts tiek veikts, nomainot liftu konstrukcijas detaļu un mezglu elementus, kā arī nomainot vienu no liftu konstrukcijas komponentiem, kas ekspluatācijas laikā tiek pakļauts nozīmīgām slodzēm un kas pieprasa daudz agrāko nomaiņu, nekā visa lifta konstrukcija kopumā.

– Vidējais paredz viena vai vairāku konstrukcijas komponentu nomaiņu:

  •   galvenās piedziņas elektromotora;
  •   vinčas reduktora;
  •   bremzēšanas ierīces;
  •   lifta kabīnes izsaukuma paneļa;
  •   trošu un trosveidīgā skriemeļa;
  •   lifta kabīnes kupejas, lifta šahtas durvju vērtņu;
  •   pretsvara un kabīnes atsperu un balansa piekaru;
  •   ātruma ierobežotāja.

Liels remonts paredz pilnu visu lifta komponentu nomainīšanu pēc lifta dotā modeļa ekspluatācijas termiņa izbeigšanās. Liels kapitālremonts var būt veikts gan uz vietas, gan arī mūsu noliktavā.