Avārijas dienesta tālrunis: +371 67512322

Apkalpošana

cfa95e52f5927dc341817988ff6a35bc

Patstāvīgā kontrole un iekārtas darba analīze veicina kļūdu novēršanu, eskalatoru un liftu darba nespēju. Darba kontroli nodrošina liftu elektromehāniķi un avārijas dienesta ekipāža, kuriem ir pastāvīgi mobilie sakari ar centrālo dispečeri.

Lifta tehnisko apkalpošanu veic, vismaz, 1 reizi mēnesī, 1 reizi ceturksnī vai pusgadā (atkarīgs no izgatavotājrūpnīcas ieteikumiem). Nepieciešamības gadījumā mēs informējam par iespējamiem bojājumiem, detaļām, kuras ir jānomaina.

Apkalpošana iekļauj sekojošos darbus:
• Drošības iekārtu un citu galveno mezglu kontrole,
• Kustīgo detaļu, daļu un mezglu eļļošana,
• Regulēšanas un diagnosticēšanas darbi,
• Sastiprināšanas detaļu un spaiļsavienojumu pārbaude un nostiprināšana,
• Izdegušo signālspuldžu un apgaismes spuldžu nomainīšana (atkarībā no apkalpošanas programmas),
• Kabīnes jumta un šahtas dibena tīrīšana.
Mūsu Avārijas dienests strādā visu diennakti. Par bojājumiem var paziņot pa tālruni +371 67512322 vai 27875197.
Par servisa darbu jautājumiem un līgumiem lūdzu zvaniet: +371 277 277 23.